من که تلاشم را کرده‌ام؛ پس چرا؟

کمی که عمیق‌تر فکر کنید متوجه خواهید شد که سؤالات آزمون‌ها از متن کتاب درسی هستند و این ما هستیم که کتاب درسی را خوب نمی‌خوانیم یا درک عمیقی از مطالب نداریم.

من که تلاشم را کرده‌ام؛ پس چرا؟

بسیار پیش آمده است که در درس‌های مدرسه بسیار موفق بوده‌اید و نمره‌های قابل قبول دریافت کرده‌اید ولی این نمره‌های بالا هیچ تأثیری در تراز‌ها و درصد‌های شما در آزمون‌ها نداشته است. از خود می‌پرسید: «من که تلاشم را کرده‌ام؛ پس چرا؟» و به این نتیجه می‌رسید که حتماً سؤالات آزمون‌ها خارج از کتاب هستند و تلاش شما بی‌فایده بوده است.

کمی که عمیق‌تر فکر کنید متوجه خواهید شد که سؤالات آزمون‌ها از متن کتاب درسی هستند و این ما هستیم که کتاب درسی را خوب نمی‌خوانیم یا درک عمیقی از مطالب نداریم.

دوباره بازگردید و سعی کنید مطالب کتاب درسی را این بار از دید دیگر و بدون در نظر گرفتن سؤالات دبیر مطالعه کنید. مطالعه‌ی عمیق و با توجه داشته باشید. این تلاش در طی چند هفته نتیجه خواهد داد و البته در افزایش نمرات مدرسه نیز تأثیر بزرگی خواهد گذاشت.

برای سهولت کار می‌توانید از روش پیش‌خوانی استفاده کنید. با این کار، هم در جلسه‌ی تدریس، هم در جلسه‌ی پرسش و پاسخ و هم در جلسه‌ی آزمون موفق‌تر خواهید بود.