من که تلاشم را کرده‌ام؛ پس چرا؟

کمی که عمیق‌تر فکر کنید متوجه خواهید شد که سؤالات آزمون‌ها از متن کتاب درسی هستند و این ما هستیم که کتاب درسی را خوب نمی‌خوانیم یا درک عمیقی از مطالب نداریم.

بسیار پیش آمده است که در درس‌های مدرسه بسیار موفق بوده‌اید و نمره‌های قابل قبول دریافت کرده‌اید ولی این نمره‌های بالا هیچ تأثیری در تراز‌ها و درصد‌های شما در آزمون‌ها نداشته است. از خود می‌پرسید: «من که تلاشم را کرده‌ام؛ پس چرا؟» و به این نتیجه می‌رسید که حتماً سؤالات آزمون‌ها خارج از کتاب هستند و تلاش شما بی‌فایده بوده است.

کمی که عمیق‌تر فکر کنید متوجه خواهید شد که سؤالات آزمون‌ها از متن کتاب درسی هستند و این ما هستیم که کتاب درسی را خوب نمی‌خوانیم یا درک عمیقی از مطالب نداریم.

دوباره بازگردید و سعی کنید مطالب کتاب درسی را این بار از دید دیگر و بدون در نظر گرفتن سؤالات دبیر مطالعه کنید. مطالعه‌ی عمیق و با توجه داشته باشید. این تلاش در طی چند هفته نتیجه خواهد داد و البته در افزایش نمرات مدرسه نیز تأثیر بزرگی خواهد گذاشت.

برای سهولت کار می‌توانید از روش پیش‌خوانی استفاده کنید. با این کار، هم در جلسه‌ی تدریس، هم در جلسه‌ی پرسش و پاسخ و هم در جلسه‌ی آزمون موفق‌تر خواهید بود.