تکنیک درس در یک نگاه

تکنیک درس در یک نگاه می‌تواند باعث کاهش استرس در درس خواندن شما گردد.

تکنیک درس در یک نگاه

در این مقاله قصد داریم با معرفی یکی از تکنیک های موثر در کاهش استرس به مطالعه شما کمک کنیم.

تکنیک درس در یک نگاه به این صورت می باشد که شما قبل از اینکه شروع به مطالعه جزء به جزء درس نمائید در ابتدا کل مطالب آن درس را بصورت تیتر وار نگاه کنید که می توان آن را به پیش خوانی نیز نسبت داد با این تفاوت که بینش شما در یک نگاه این می باشد که مفهومات جزئی را در ذهن بسپارید با این کار شما هم می دانید در مطالعه ی این درس چه چیزهایی در انتظار شما می باشد و هم با شیوه ای نوین به یادگیری درس می پردازید.

سید سعید قره یالی