هوشمندسازی دبستان شهید توازهی سیبک در شهرستان فریدونشهر

هوشمندسازی دبستان شهید توازهی سیبک در شهرستان فریدونشهر

هوشمندسازی دبستان شهید توازهی سیبک در شهرستان فریدونشهر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان شهید توازهی در روستای سیبک از توابع شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای یوسف رحیمی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1335 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 113 دانش آموز دختر و پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک  پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 43/740/000 ریال (4 میلیون و 374 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 413  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید توازهی سیبک در شهرستان فریدونشهر