ماموریت‌محور شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیشرفت‌های آتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در طول ۶ ماه گذشته همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور ماموریت محور شدند.

ماموریت‌محور شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیشرفت‌های آتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در طول ۶ ماه گذشته همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور ماموریت محور شدند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی با اعلام این خبر افزود: این ماموریت‌محوری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه‌ها سهم خودشان را در اجرای نقشه جامع علمی کشور مشخص کنند، صورت گرفته است.

وی گفت: در قالب طرح آمایش سرزمینی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد ۱۰ قطب علمی ایجاد کردیم که بر همین اساس برای هر قطب علمی ماموریت تعیین کردیم. در نهایت منجر به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌ها و معاونت آموزشی آن دانشگاه شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با استفاده از نقشه جامع علمی کشور ماموریت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را تعیین کردیم و برای هر دانشگاه بودجه‌هایی تعیین شده که این بودجه‌ها در غالب ۳ نوبت به آنها اختصاص داده می‌شود.

وی گفت: با ماموریت محور شدن دانشگاه‌ها قطعا در کل کشور شاهد پیشرفت‌های علمی روز‌افزونی خواهیم بود.

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب