ویژگی مثبت نوجوانتان را برجسته کنید

والدینی که ویژگی‌‌های مثبت فرزند خود را برجسته سازی می‌کنند، نوجوان موفق‌تری خواهند داشت.

ویژگی مثبت نوجوانتان را برجسته کنیدافسر افشاری نادری، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: والدین با برجسته سازی ویژگی‌های مثبت و ارزنده نوجوانشان، در شکل گیری هویت و شخصیت آنها، تاثیر مطلوبی دارند.

وی تصریح کرد: برخی از والدین با سرزنش‌های مکرر فرزند خود، این حس را به وی منتقل می‌کنند که او بی عرضه است و هیچ کاری را نمی‌تواند به درستی انجام دهد، در نهایت نوجوان از خودش متنفر شده و از خانواده نیز دور می‌شود.

افشاری ادامه داد: هنگامی که نوجوان از خود متنفر است ، اراده و اعتماد به نفس خود را از دست داده و با تلقین اینکه دست به هر کاری بزند درست از آب در نمی‌آید و همواره خانواده از او ناراضی هستند، هر روز پرخاشگر و عصبی‌تر می‌شود.

این جامعه شناس در پایان گفت: خانواده باید با برجسته سازی نقاط مثبت فرزند، اعتماد به نفس را در او تقویت کرده و به او یادآور شوند که می‌تواند با استفاده از ویژگی‌های مثبت و توانایی‌های خود، به موفقیت و ترقی دست یابد.

منبع :

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری