نسبت به اندازه محبت هوشیار باشید

تشویق کودکان روش خوبی برای تقویت رفتار مناسب در آنها است.

نسبت به اندازه محبت هوشیار باشیدجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از لوس شدن کودکان این است که والدین در عین محبت با آنها قاطعانه برخورد کرده تا کودک از طرز محبت کردن آنها سوء استفاده نکنند.

والدین باید در محبت  به فرزند خود از افراط و تفریط دوری کرده زیرا این کار سبب می‌شود که کودک لوس یا از خانواده دور شود.

وی افزود: یکی از مهمترین علل لوس شدن کودکان پاسخ همیشه مثبت والدین به خواسته‌های آنها است.

این آسیب شناس در پایان گفت: زمانی که کودکان مشغول انجام کار غلط خود بوده والدین باید به کودک توضیح داده که این رفتار او پذیرفتنی نبوده و ممکن است به همین سادگی او ندارد که در یک مکانی خاص یا زمانی خاص چه چیزی قابل انجام بوده یا نه و تنها یک تذکر شفاهی برای تغییر رفتار کودک کافی است.

منبع :