جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: احترام به کودکان و حس معاشرت والدین با آنها، یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.

وی افزود: الگوهای کودکان، بزرگسالانی بوده که شخصیت آنها، آمیزه‌ای از محبت و عواطف است و هرگز پر خاش نمی‌کنند.

بای تصریح کرد: والدین برای آن که بتوانند در فرزندان خویش تاثیر گذار باشند، باید رفتار خود را با فرزندان، به گونه‌ای مناسب عملی سازند.

این آسیب شناس در پایان گفت: فراموشی کودک در سلام کردن به افراد به دلیل بی ادبی و بی اعتنایش نبوده، بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می‌گیرد.

منبع :