نتایجی که "سلام کردن" به دنبال دارد

یکی از راه‌های شخصیت دادن به کودکان، سلام کردن به آنها است.

نتایجی که "سلام کردن" به دنبال داردجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: احترام به کودکان و حس معاشرت والدین با آنها، یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.

وی افزود: الگوهای کودکان، بزرگسالانی بوده که شخصیت آنها، آمیزه‌ای از محبت و عواطف است و هرگز پر خاش نمی‌کنند.

بای تصریح کرد: والدین برای آن که بتوانند در فرزندان خویش تاثیر گذار باشند، باید رفتار خود را با فرزندان، به گونه‌ای مناسب عملی سازند.

این آسیب شناس در پایان گفت: فراموشی کودک در سلام کردن به افراد به دلیل بی ادبی و بی اعتنایش نبوده، بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می‌گیرد.

منبع :