برگزاری دوره‌های فلوشیپ برای اساتید علوم پزشکی شیراز

اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دوره تخصصی فلوشیپ فرهنگی شرکت می‌کنند.

برگزاری دوره‌های فلوشیپ برای اساتید علوم پزشکی شیراز

اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دوره تخصصی فلوشیپ فرهنگی شرکت می‌کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، ششمین دوره تخصصی فلوشیپ فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای اول تا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود.

این دوره‌ها در کارگاه طب اسلامی و سالن کنفرانس اخلاق پزشکی برپا می‌شود. هزینه ثبت‌نام در کارگاه ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) است.

ظرفیت هر دوره ۵۰ نفر است و هر دوره فلوشیپ فرهنگی معادل ۳۲ ساعت است و برای کارگاه‌های جاری ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. هر دوره فلوشیپ فرهنگی تنها جهت یک دوره ارتقاء در نظر گرفته می‌شود.

موضوعات این دوره شامل تدبر در قرآن کریم، تفسیر علمی قرآن، جایگاه علوم طبیعت از نظر اسلام، طب اسلامی، آشنایی با فقه پزشکی، طب اسلامی، مبانی فلسفی علم پزشکی، رابطه نفس و بدن در حکمت اسلامی، علم دینی است.

منبع :

مهلا کاشانی