سیناپس‌های گرافنی، گاهی به سوی ساخت هوش مصنوعی

استفاده گرافن در تولید سیناپس‌ها، خاصیت انعطاف‌پذیری را حاصل می‌کند که این روش می‌تواند گام بزرگی به سوی ساخت هوش مصنوعی به شمار رود.

سیناپس‌های گرافنی، گاهی به سوی ساخت هوش مصنوعیبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، ساخت سیناپس‌هایی با قابلیت انعطاف‌پذیری یکی از چالش‌های محققان در تولید ماشین‌هایی با قدرت یادگیری یا خود ترمیمی است. اخیراً پژوهشگران ژاپنی موفق شدند با استفاده از گرافن، سیناپس‌های انعطاف‌پذیر تولید کنند. این سیناپس‌ها عملکردی مشابه مغز انسان دارند.

این سیناپس‌های انعطاف‌پذیر مسیر تولید ماشین‌هایی با قابلیت یادگیری را هموار می‌کند. مدت‌هاست که دانشمندان به دنبال تقلید از مغز انسان هستند تا با استفاده از ساختار سیناپس‌ها اقدام به تولید ماشین‌های هوشمند کنند. در این مقاله محققان نشان دادند که یک گام به ساخت هوش مصنوعی شبیه به مغز انسان نزدیک‌تر شده‌اند.

در سیناپس‌ها برخی عوامل نظیر تعداد مولکول‌های سیگنال‌دهی موجب درج خاطره در مغز، یادگیری و خود ترمیمی می‌شود. 

طی سال‌های اخیر محققان موفق به تولید نرون‌های مصنوعی و سیناپس شده‌اند و موفقیت‌هایی را در این بین به دست آورده‌اند. اما این سیناپس‌ها انعطاف‌پذیری نداشته در نتیجه امکان یادگیری ندارند.

منبع :