سجاد خادم‌نژاد: پیش آزمون 4دی - زیست‌شناسی

زیست شناسیدر فایل پیوست 50 سوال به همراه پاسخ تشریحی از مبحث های آزمون 4 دی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه