این تست‌ها را قبل از آزمون 4دی تمرین کنید(شیمی)

برای آمادگی در آزمون 4 دی ، درس شیمی، سؤال‌های پیوست را تمرین کنید.

این تست‌ها را قبل از آزمون 4دی تمرین کنید(شیمی)

دانش‌آموزان رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی در آزمون 4 دی ، درس شیمی، سؤال های پیوست را تمرین کنید.

تهیه و تنظیم : سهند راحمی‌پور