نوروز 96

تصویب و اعلام سرفصل‌های رشته روانشناسی برای ورودی‌های جدید

رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی را که توسط این کارگروه بازنگری و نهایی شده است اعلام کرد.رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی را که توسط این کارگروه بازنگری و نهایی شده است اعلام کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی روانشناسی بازنگری و از مهرماه امسال سرفصل‌های بازنگری شده جایگزین سرفصل‌های قبلی شده است.

وی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی که توسط کارگروه ویژه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی و شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری و نهایی شده است را به شرح زیر اعلام کرد:

جدول درس های دوره کارشناسی روانشناسی

دروس اصلی /پایه

شمارهنام درستعداد واحد
۱

مباحث اساسی در روانشناسی ۱

۲
۲مباحث اساسی در روانشناسی ۲۲
۳تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن۲
۴مبانی جامعه شناسی۲
۵روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان۲
۶ آمار توصیفی۲
۷ آمار استنباطی۳
۸فیزیولوژی اعصاب و غدد۲
۹احساس و ادراک،۲
۱۰روانشناسی فیزیولوژیک،۲
۱۱انگیزش و هیجان۲
۱۲روانشناسی تحولی ۱۲
۱۳روانشناسی تحولی ۲۲
۱۴معرفت شناسی۲
۱۵آشنایی با فلسفه اسلامی،۲
۱۶روانشناسی شخصیت،۲
۱۷روانشناسی شناختی۲
۱۸روانشناسی دین،۲
۱۹کاربرد کامپیوتر در روانشناسی،۲
۲۰فلسفه علم روانشناسی۲
۲۱روانشناسی اجتماعی۲
۲۲متون روانشناسی به انگلیسی ۱۲
۲۳متون روانشناسی به انگلیسی ۲۲
۲۴روانشناسی تجربی۳
۲۵

روان سنجی

۲
۲۶روانشناسی یادگیری۲
۲۷روانشناسی تربیتی۲
۲۸آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱۲
۲۹آموزه
منبع :

مهلا کاشانی