توسعه مهارت‌های آموزشی هنرستان‌ها و تناسب با بازار کار

مدیر کل دفتر آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: متناسب‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار از برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش است.

توسعه مهارت‌های آموزشی هنرستان‌ها و تناسب با بازار کار

مدیرکل دفتر آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: متناسب‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار از برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از پانا، مصطفی آذرکیش اظهار کرد: آنچه که در هنرستان‌های کار و دانش دارای اولویت است توسعه مهارت‌های آموزشی، تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار و افزایش کارآفرینی است.

وی با بیان این که در شاخه کار و دانش، بیش از 400 هزار هنرجو در سراسر کشور تحصیل می‌کنند، تصریح کرد‌: دانش‌آموزان در حدود 4هزار و چهارصد هنرستان و 264رشته مهارتی در حال تحصیل هستند.

مدیرکل دفتر آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت آموزشی است، افزود: ارتقای کیفیت آموزشی بر اساس ساماندهی نیروی انسانی از طریق توسعه مشارکت‌ها، تمرکززدایی و عملیاتی کردن بودجه مدارس محقق خواهد شد.

وی اظهار کرد: آنچه که در هنرستان‌های کار و دانش دارای اولویت است توسعه مهارت‌های آموزشی، تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار و افزایش کارآفرینی است.

آذر کیش ادامه داد: آموزش و توانمند‌سازی مدیران و هنرآموزان، برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها، متناسب‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار، اجرای نظام آراستگی محیط‌های آموزشی و کارگاهی، آموزش همراه با تولید و توسعه، آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و افزایش سهم هنرجویان دختر در آموزش‌های کار و دانش را از برنامه‌های دفتر آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش است.

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب