کتابخانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک 1 دی 94 افتتاح می‌شود

کتابخانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک در 4 طبقه با زیربنای 4325 مترمربع ساخته شده است و در 1 دی ماه 1394 افتتاح می‌شود...

کتابخانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک 1 دی 94 افتتاح می‌شود

کتاب‌خانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک (استان مرکزی) در 4 طبقه با زیربنای 4325 مترمربع ساخته شده است و در 1 دی ماه 1394 افتتاح می‌شود.

در تکمیل منابع و کتب این کتاب‌خانه و پژوهش‌سرا، کتابخانه‌ی ملی ایران و نهاد عمومی کتاب‌خانه‌های کل کشور به صورت رایگان کتاب به این مجموعه اهدا کرده‌اند و انتشارات مدرسه، انتشارات رشد، انتشارات قدیانی، انتشارات فنی ایران، انتشارات ابوعطا، انتشارات هستان، انتشارات دبستانک به صورت نیم‌بها در این  امر مشارکت داشته‌اند.

هزینه‌ی پرداختی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی جهت این طرح، یک میلیارد و 720 میلیون تومان بوده است.

کتابخانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک 1 دی 94 افتتاح می‌شود

کتابخانه و پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک 1 دی 94 افتتاح می‌شود

گزارش کامل، پس از آئین افتتاح این کتاب‌خانه و پژوهش‌سرا، در سایت کانون قرار خواهد گرفت.