حمایت مالی دانشگاه شهید بهشتی از پایان‌نامه‌های علوم پزشکی

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت‌های مالی جدید از پایان نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری را مصوب و ابلاغ کرد.

حمایت مالی دانشگاه شهید بهشتی از پایان‌نامه‌های علوم پزشکی

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت‌های مالی جدید از پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری را مصوب و ابلاغ کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری PhD در هشتصد و سیزدهمین جلسه هیات رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی تصویب و برای اجرا به معاونت‌های آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه ابلاغ شد.

تدوین شیوه‌نامه مذکور به منظور استفاده از ظرفیت بالقوه و بالفعل دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و همچنین ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش صورت گرفته و براساس آن از رساله‌های دانشجویان مقطع دکتری  PhD و پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد حمایت مالی خواهد شد.

براساس این شیوه‌نامه مراحل اجرایی این حمایت با ارایه درخواست دانشجو به انضمام یک نسخه پروپوزال پایان‌نامه به دانشکده پس از تصویب در شورای تخصصی گروه آغاز می‌شود که پس از  تایید موضوع رساله یا پایان‌نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، با استاد راهنما قرارداد منعقد می‌شود و حمایت مالی مطابق قرارداد انجام می‌پذیرد.

مبلغ حمایتی از محل اعتبارات معاونت آموزشی تامین می‌شود و میزان حمایت مالی در خصوص رساله‌های دکتری PhD تا سقف ۶۰ میلیون ریال معادل شش میلیون تومان است که ۹۰ درصد آن پس از تصویب موضوع رساله و ۱۰ درصد آن پس از پذیرش یک مقاله با نمایه Scopus ،Pubmed و یا ISI در اختیار استاد راهنما قرار می‌گیرد.

در صورتی که موضوع پایان‌نامه‌ها و یا رساله‌ها در خصوص موضوعات مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی باشد، پس از تایید معاونت امور بهداشتی، حمایت مذکور از محل بودجه‌های معاونت بهداشتی دانشگاه تامین می‌شود.

در خصوص پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نیز میزان حمایت تا سقف ۴۰ میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان است که ۷۰ درصد آن پس از تصویب موضوع پایان‌نامه و ۳۰ درصد آن پس از پذیرش یک مقاله با نمایه Scopus ،Pubmed و یا ISI در اختیار استاد راهنما قرار می‌گیرد.

براساس تبصره یک الحاقی شیوه‌نامه مذکور در صورتی که استاد راهنما موضوع رساله دکتری PhD را به صورت طرح پژوهشی در سامانه پژوهان نیز ثبت کند می‌تواند از اعتبار تا سقف ۸۰ میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در قبال پذیرش یک مقاله اضافی (مقاله با نمایه  Pubmed و یا ISI) علاوه بر تعهدات مذکور برخوردار شود.

۵۰ درصد اعتبار مذکور پس از تصویب طرح پژوهشی و ۵۰ درصد آن پس از پذیرش مقاله مورد نظر در اختیار استاد راهنما (مجری طرح) قرار می‌گیرد.

طبق تبصره ۲ شیوه‌نامه نیز به منظور تسهیل و تسریع روند اجرایی تبصره ۱، داوری انجام شده توسط کمیته داوری گروه و دانشکده برای داوری علمی طرح تحقیقاتی قابل قبول است.

منبع :

مهلا کاشانی