نانو حسگری با قابلیت توانایی خواندن ولتاژهای گذرا از مغز

به تازگی پژوهشگران حسگری طراحی کردند که با استفاده از آن می‌توان رفتار نورون‌ها را در هنگام انجام کار مشاهده کرد.

نانو حسگری با قابلیت توانایی خواندن ولتاژهای گذرا از مغزبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، محققان دانشگاه‌های دوک و استنفورد یک روش جدید برای مشاهده‌ی نورو‌ن‌ها در هنگام انجام کار، به صورت زنده، ابداع کردند.

 تصاویر نشان می‌دهد که ولتاژ در مدت زمان چهار میلی ثانیه از درون یک نورون حشره میوه عبور می‌کند، این زمان به میزان صدها بار سریع‌تر از چشم بر هم زدن می باشد.

این فناوری قادر به مشاهده ضربه‌ها و پالس‌های بسیار زودگذر تا 0.2 میلی ثانیه می باشد. در هر ثانیه از هر روز 100 میلیارد نورون در مغز شما قادر به ایجاد الکتریسیته می‌باشند.

عصب‌شناسان برای مطالعه این مقدار فعالیت‌های گسترده که در یک مغز اتفاق می‌افتد و به رفتارهای ویژه و مشخص منجر می ‌شوند، نیازمند یک روش مشاهده بسیار سریع می‌‌باشند. 

گانگ استادیار مهندسی پزشکی دانشگاه دوک و نویسنده مسئول مقاله می‌گوید: ما یک پروتئین که توانایی سریع اندازه گیری پتانسیل‌های ولتاژ نورون‌ها را دارد را با پروتئین دیگری که سبب تقویت سینگال می‌شود، ادغام کردیم، افزایش حاصل در سرعت حسگر، نیاز ما را برای خواندن جرقه‌های الکتریکی در مغز حیوانات زنده برطرف می‌سازد. 

مقدار نوری که در این فرآیند تولید می‌شد، برای آزمایشات کافی و مفید نبود و بنابراین نیاز به یک تقویت کننده احساس می‌شد. برای رفع این مشکل، گانگ حسگر ولتاژ مهندسی شده را با روشن‌ترین پروتئین فلورسنت‌ موجود،‌ادغام کرد.

منبع :