روزها طولانی‌تر می‌شوند

تغییرات اقلیم، ذوب شدن یخ‌ها، نیروی جاذبه ماه و برخی تغییرات درونی زمین موجب شده‌اند سرعت حرکت زمین به دور خود آهسته‌تر شده و در نتیجه طول روزها به تدریج افزایش یابد.

روزها طولانی‌تر می‌شوند

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، به گفته محققان، بین تغییرات اقلیم و وضعیت هسته زمین ارتباطی وجود دارد و آن هم سرعت چرخش زمین است. آب‌های حاصل از ذوب شدن یخ‌ها باعث افزایش سطح آب دریاها می‌شود و انتقال این توده عظیم آب از قطب به استوا، سرعت چرخش زمین به دور مدار خود را آهسته‌تر می‌کند.

به نظر می‌رسد جاذبه حاصل از ماه نیز در آهسته‌تر کردن این چرخش نقش دارد. با این حال ترکیب این اثرات برای توضیح مشاهدات دانشمندان مبنی بر آهسته‌تر شدن سرعت حرکت زمین کافی نیست و لازم است تغییرات هسته زمین نیز به آن اضافه شود.

محققان فیزیک دانشگاه آلبرتا اظهار کردند: در طول 3000 سال گذشته، هسته زمین با کمی سرعت بیشتر می‌چرخیده و پوسته جبه که ما بر روی آن ایستاده‌ایم با سرعت کمتر.

یکی از عواقب کم شدن سرعت حرکت زمین، تغییر طول روزهاست که به تدریج در حال اضافه شدن است. در حقیقت از اکنون تا یک قرن دیگر، طول روزها به اندازه 1.7میلی ثانیه افزایش خواهد یافت. هر چند این رقم ناچیز به نظر می‌رسد اما محققان می‌گویند که این میزان افزایش در نهایت یک اثر تجمعی به دنبال خواهد داشت.

نتایج این یافته‌ها تحت مقاله‌ای با عنوان Reconciling past changes in Earth's rotation with 20th century global sea-level rise: Resolving Munk's enigma در مجله Science Advances به چاپ رسیده است.

منبع :

خرید کتاب