تولید همزمان هیدروژن و برق از خورشید

تیمی از محققان معتقدند که با استفاده از نسل جدید نیروگاه‌های خورشیدی می‌توان از انرژی رایگان خورشید به طور همزمان برق و هیدروژن خالص تولید کرد.

تولید همزمان هیدروژن و برق از خورشید

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، گروهی از محققان سوئیسی با همکاری محققان آمریکایی موفق به ساخت نوعی سلول خورشیدی جدید با عملکردی متفاوت در جذب حداکثری انرژی خورشید و تولید همزمان برق و هیدروژن شدند.

محققان معتقدند که تاکنون دو روش برای تولید برق از خورشید معرفی شده است؛ روش اول استفاده از سلول‌های فوتوولتائیک با قابلیت تبدیل مستقیم انرژی خورشید به برق و روش دوم استفاده از آینه‌های متمرکزکننده نور خورشید جهت جوشاندن آب و تولید برق با بخار آب است.

سلول‌های خورشیدی تنها می‌توانند بخش اندکی از طیف ‌نوری خورشید را جذب کنند، اما قادر به تولید برق در شرایط نور مستقیم و غیرمستقیم هستند. تبدیل برق به روش حرارتی با اینکه در تولید برتری دارد، اما نیازمند موقعیت‌های جغرافیایی با تابش حداکثری نور خورشید است.

محققان معتقدند که با استفاده از مفهوم hydricity به معنای ترکیب سلول‌های خورشیدی با هیدروژن می‌توان از طیف کامل نور به طور همزمان جهت تولید برق و هیدروژن استفاده کرد.

تولید برق حرارتی از خورشید در دمای 625 درجه امکان‌پذیر است، اما محققان معتقدند که با افزایش دمای متمرکز شده نور خورشید به 725 درجه سانتیگراد می‌توان علاوه بر تولید برق با بخار آب، هیدروژن ارزشمند مورد نیاز جهت ذخیره برق را نیز به طور همزمان تولید کرد.

منبع :