درمان اختلالات عصبی با کوچکترین ابزار ال‌ای‌دی قابل کاشت جهان

پیش از کشف درمان برای بیماری‌هایی همچون آلزایمر، دانشمندان باید درک بهتری از چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر در مغز پیدا کنند.

درمان اختلالات عصبی با کوچکترین ابزار ال‌ای‌دی قابل کاشت جهان

به گزارش سرویس علمی ایسنا، در حوزه اپتوژنتیک، فیبرهای نوری کاشته شده برای تحریک سلول‌های مغز با قرار دادن آن‌ها در برابر پالس‌های نوری استفاده می‌شوند و همزمان یک دستگاه دوم به ثبت واکنش آن‌ها می‌پردازد.

اما به گفته دانشمندان آمریکایی، چنین تنظیماتی نمی‌تواند شیوه ارتباط گیری نورون‌های مغز را با یکدیگر ثبت کند و اکنون کاوشگرهای جدید آن‌ها این قابلیت را ممکن ساخته است.

هر کاوشگر کوچکتر از عرضی کمتر از یک دهم میلیمتر برخوردار بوده و حاوی 12 ال‌ای‌دی است که بزرگتر از بدنه سلول یک نورون نیستند. همچنین 32 الکترود در هر کاوشگر وجود دارد.

هر ال‌ای‌دی می‌تواند یک نورون را فعال کند و همزمان، الکترودها می‌توانند واکنش‌های سایر نورون‌های موجود در شبکه اطراف را شناسایی کنند.

این فناوری در حال حاضر در دانشگاه نیویورک طی پژوهشی در مورد چگونگی شکل‌گیری خاطرات در حیوانات، بر روی موش‌ها آزمایش شده است.

دانشمندان دانشگاه ایلینویز و دانشگاه واشنگتن پیش از این از کاوشگرهای ال‌ای‌دی فعالساز نورون خود رونمایی کرده بودند اما این کاوشگرها از الکترود برای سنجش واکنش‌ها برخوردار نبودند.

این تحقیق در مجله نیچر منتشر شده است.

منبع :