افزایش سقف پذیرش دانشجوی ممتاز برای سال آینده

سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی ارشد برای سال آینده تحصیلی افزایش یافت.

افزایش سقف پذیرش دانشجوی ممتاز برای سال آینده

سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی ارشد برای سال آینده تحصیلی افزایش یافت.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آزموش به نقل از خبرنگار مهر، مطابق آیین‌نامه پذیرش استعدادهای درخشان، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی۹۶-۹۵ دانشگاه ها می توانند تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت دوره کارشناسی ارشد دوره روزانه را به پذیرش دانشجوی ممتاز اختصاص دهند.  

متقاضیان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵ باید پس از ۷ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان هم ورودی و هم رشته خود باشند.

منبع :

مهلا کاشانی