شناسایی استعدادهای برتر و تحصیل آنها در مدارس خاص

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا جامعه، استعدادهای برتر را بشناسد.

شناسایی استعدادهای برتر و تحصیل آنها در مدارس خاص

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا جامعه، استعدادهای برتر را بشناسد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از ایسنا، مهدی نوید ادهم در آیین رونمایی از کتاب «دست‌نامه شهاب» با تأکید بر ارائه خدمات بیشتر به دانش‌آموزان ویژه و نخبه اظهار کرد: در شورای عالی آموزش و پرورش نظریه عدم تفکیک و جداسازی رأی نیاورد و مقرر شد استعدادهای برتر در مدارس خاص به تحصیل بپردازند.

وی تصریح کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا جامعه این استعدادهای برتر را بشناسد و فهم درستی از این استعدادها داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، نوید ادهم با بیان اینکه دانش‌آموزان عصر حاضر بیشتر از ظرفیت‌های مغزی خود نسبت به گذشته استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر فراهم آوردن زمینه‌ای برای دستیابی دانش‌آموزان به بخشی از حیات طیبه تأکید شده است و علاوه بر تربیت علمی تربیت‌هایی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیباشناختی مورد نظر است.

منبع :

مهلا کاشانی