آزمون آنلاین زیست‌شناسی ویژه 4دی

آنلاین

آزمون آنلاین زیست‌شناسی ویژه 4دی

دانش آموزان سوم و چهارم تجربی

شما می‌توانید به صفحه شخصی خود مراجعه نمایید و در آزمون آنلاین درس زیست شرکت کنید تا برای شما تراز و رتبه گرفته شود.

سؤال های این آزمون 35 تایی در فایل پیوست نیز آمده است.

پاسخ تشریحی آخر هفته گذاشته می شود تا دانش‌آموزان بتوانند در آزمون آنلاین شرکت کنند.

نویسنده: سروش مرادی

فایل های ضمیمه