این تست‌ها را قبل از آزمون 4 دی تمرین کنید(زیست‌شناسی)

مبحث‌های ژنتیک جمعیت + حواس و هورموندانش‌آموزان عزیز تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 4 دی ، 50 سوال از مبحث‌های ژنتیک جمعیت + حواس و هورمون ضمیمه شده است.


فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی