این تست‌ها را قبل از آزمون 4 دی تمرین کنید(زیست‌شناسی)

مبحث‌های ژنتیک جمعیت + حواس و هورمون

این تست‌ها را قبل از آزمون 4 دی تمرین کنید(زیست‌شناسی)

دانش‌آموزان عزیز تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 4 دی ، 50 سوال از مبحث‌های ژنتیک جمعیت + حواس و هورمون ضمیمه شده است.