برای امتحانات مدرسه چگونه درس بخوانیم؟

هدف از حل تست در مقاطع مختلف متفاوت است.اینک که به امتحانات مدرسه نزدیک می‌شویم اولویت را به درس‌های مدرسه گذاشته و سعی کنید مطالب را خوب فرا بگیرید.

برای امتحانات مدرسه چگونه درس بخوانیم؟

هدف از حل تست در مقاطع مختلف متفاوت است.اینک که به امتحانات مدرسه نزدیک می‌شویم اولویت را به درس‌های مدرسه گذاشته و سعی کنید مطالب را خوب فرا بگیرید. ابتدا متن کتاب درسی را کامل بخوانید، سپس سراغ نکات مهمی که قبلا یادداشت کرده‌اید و یا زیر آن خط کشیده‌اید بروید. مطالب را بطور پیوسته بخوانید.تعاریف کتاب را مانند جملات کتاب حفط نکنید چراکه به این روش درس خواندن حفظ کردن می‌گویند نه یاد گرفتن. در نتیجه اگر مطلبی را حفظ کنید در سر جلسه‌ی امتحان به مشکل میخورید. سعی کنید به طور مفهومی مطالب را یاد بگیرید.


غلامعلی رحمانی

غلامعلی رحمانی