نمونه سوالات درس برنامه‌سازی2 برای آمادگی بیشتر در امتحان

با توجه به نزدیک شدن امتحانات ترم اول شما دانش‌آموزان عزیز، سؤالاتی را جهت تمرین بیشتر برای امتحان در اختیار شما قرار داده‌ایم.

نمونه سوالات درس برنامه‌سازی2 برای آمادگی بیشتر در امتحان

با توجه به نزدیک شدن امتحانات ترم اول شما دانش‌آموزان عزیز، سؤالاتی را جهت تمرین بیشتر برای امتحان در اختیار شما قرار داده‌ایم. 

فایل‌ سوالات و پاسخ آن‌ها به صورت جداگانه برای دانلود قرار داده شده است. توصیه می‌کنیم ابتدا سوالات را پاسخ داده و در انتها با فایل پاسخ چک کنید.