توسعه دانشگاه امیرکبیر با مشارکت قطب‌های علمی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم قطب‌ها نقش موثری در توسعه دانشگاه داشته باشند چرا که متخصصان و اساتید بسیار خوبی در این قطب‌ها فعالیت می‌کنند.

توسعه دانشگاه امیرکبیر با مشارکت قطب‌های علمی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم قطب‌ها نقش موثری در توسعه دانشگاه داشته باشند چرا که متخصصان و اساتید بسیار خوبی در این قطب‌ها فعالیت می‌کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، سید احمد معتمدی در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند گفت: برنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده از قطب های علمی در رشد و توسعه این دانشگاه است چراکه معتقد هستیم باید از پتانسیل اساتید و متخصصان فعال در این قطب ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید برنامه درسی رشته های مختلف دانشگاه متناسب با تکنولوژی و نیازهای کشور به روز رسانی و بازنگری شود، تصریح کرد: دانشکده برق مدل موفقی در این حوزه است و می تواند الگوی دیگر دانشکده های این دانشگاه باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: طبق اعلام وزارت علوم دانشگاه های کوچکتر می توانند از برنامه های موفق دانشگاه های بزرگ کشور استفاده کنند.

حسینیان رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: در این دانشکده ۵۸ عضو هیات علمی فعالیت می کنند که از این تعداد ۲۲ نفر در مرتبه استاد تمامی، ۲۳ نفر در مرتبه دانشیاری و ۱۳ نفر در مرتبه استادیاری هستند.

وی افزود: دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۵۷ تاسیس شد که این دانشکده دارای ۴ گروه آموزشی، ۴ قطب علمی و ۲ پژوهشکده است.

رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: گروه های آموزشی این دانشکده ارتباط بسیار خوبی با دیگر گروه های آموزشی دانشکده های این دانشگاه دارند و همکاری های مشترکی میان گروه های آموزشی این دانشکده با دیگر دانشکده های دانشگاه وجود دارد.

حسینیان خاطرنشان کرد: این دانشکده دارای ۱۶ آزمایشگاه آموزشی و به زودی قرار است تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی این دانشکده به ۲۲ آزمایشگاه افزایش یابد.

منبع :

مهلا کاشانی