جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های علوم پزشکی

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از تدوین سند آمایش بین‌الملل در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها در این حوزه دسته‌بندی خواهد شد.

جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های علوم پزشکی

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از تدوین سند آمایش بین‌الملل در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها در این حوزه دسته‌بندی خواهد شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این سند آمایش که به زودی نهایی می شود. کشورها را به سه گروه نفوذ، هدف و مرتبط تقسیم می شوند.

وی افزود: دسته اول کشورهای حوزه نفوذ است که کشورهایی هستند که رفت و آمد به آنها زیاد است و ما برنامه هایی در آنجا داریم.

اکبری گفت: اینها کشورهایی هستند که به لحاظ فرهنگی و اعتقادی ارتباطات خوبی با آنها داریم مانند عراق، سوریه ، لبنان ، افغانستان. برنامه داریم برای این کشورها دانشجو تربیت و در توانمند سازی علمی آموزشی به آنها کمک کنیم. یا حتی شعبی از دانشگاه های ایرانی در آن کشورها تاسیس شود.

وی یادآور شد: کشورهای دسته دوم کشورهای هدف هستند. کشورهایی که ما می توانیم برای آنها دانشجو جذب کنیم. کشورهای فارسی زبان در اولویت اول قرار می گیرند و پس از آن کشورهایی که به ما نزدیک تر هستند. 

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما این امکان را داریم که چه از بلوک شرق، چه از بلوک غرب و چه از آسیای میانه و خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی دانشجو جذب کنیم. نیاز وجود دارد و می توان در این بخش سرمایه گذاری کرد زیرا پتانسیل آموزش عالی ایران در این زمینه این امکان را فراهم می کند. دانشجویان ما نیز می توانند ارتباطاتی را با آنها برقرار کنند.

وی افزود: تربیت نیروی انسانی برای کشورهای خارجی در کشور خودمان با پرداخت شهریه خواهد بود.

اکبری یادآور شد: دسته سوم غیر از این دو گروه قرار می گیرند که با آنها ارتباطات علمی و انتقال تجربه و روابط دو جانبه دانشگاهی خواهیم داشت و برنامه آمایش بین المللی را با این دید پیش می بریم.

منبع :

مهلا کاشانی