گرمای بی‌سابقه زمین در یک و نیم قرن گذشته

سال ۲۰۱۵ گرم‌ترین سال کره زمین در ۱۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

گرمای بی‌سابقه زمین در یک و نیم قرن گذشته

سال ۲۰۱۵ گرم‌ترین سال کره زمین در ۱۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، به گفته دانشمندان آمریکایی ماه نوامبر گذشته گرم‌ترین ماه نوامبر در 136 سال گذشته بوده است، همچنین نوامبر چندمین ماه متوالی است که درجه حرارت زمین در آن به مرز بی‌سابقه می‌رسد.

اداره ملی اقیانوس و اتمسفر آمریکا گفت از سال 1880 تاکنون، میزان گرمای ماه‌های ژانویه تا نوامبر بی‌سابقه بوده است.

منبع :مهلا کاشانی