روند جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد کوتاه شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: ثبت‌نام برای دومین فراخوان جذب هیات علمی در این دانشگاه از هفته آینده آغاز می‌شود و یک ماه ادامه دارد.

روند جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد کوتاه شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: ثبت‌نام برای دومین فراخوان جذب هیات علمی در این دانشگاه از هفته آینده آغاز می‌شود و یک ماه ادامه دارد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش فرهاد حسین‌زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ثبت‌نام برای دومین فراخوان جذب هیات علمی سال جاری این دانشگاه از ۵ دی ماه آغاز می‌شود و متقاضیان یک ماه زمان دارند که در این فراخوان ثبت‌نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در فراخوان بهمن ماه جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد افزود: در نخستین فراخوان سال جاری برای جذب هیات علمی این دانشگاه تعداد ۲ هزار نفر پذیرش شدند که پرونده ۱۵۰۰ متقاضی دیگر نیز در حال بررسی است و به واحدها اعلام شده که این پرونده‌ها باید تا پایان دی ماه تعیین تکلیف شوند.

حسین‌زاده لطفی تاکید کرد: فرآیند جذب بررسی پرونده‌های متقاضیان جذب به عنوان اعضای هیات علمی این دانشگاه کاهش یافته و این روند تنها طی ۵ ماه انجام می‌شود.

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب