چگونه در حل سوالات اشتباه نکنیم!

قابل استفاده دانش آموزان و داوطلبان رشته‌های الکترونیک و الکتروتکنیک

چگونه در حل سوالات اشتباه نکنیم!

يكي از مهمترين سوالاتي كه در ذهن هر دانش آموزان در زمان مطالعه و برگزاري آزمون وجود دارد اين است كه چگونه و چه‌طور در حل اين مساله دچار اشتباه نشوم و چطور از صحت راه حل و جواب نهايي خود مطمئن باشم.!!

پاسخ به اين سوال نيازمند بررسي بسياري از نكات در زمان مطالعه و آماده سازي براي امتحان و نحوه خواندن و پاسخ گويي به سوالات در زمان برگزاري امتحان مي باشد. در اين ادامه مطلب به صورت خلاصه سعي در ارائه برخي راه كارها براي كاهش اشتباه در پاسخ گويي كه به نام اشتباهات متداول از آن ياد مي شود مي پردازيم.

در ابتدا به ياد داشته باشيم محور اصلي بررسي ما بر روي آن دسته از اشتباهات است كه تعداد زيادي از دانش آموزان به صورت كاملا يكسان دچار آن مي شوند و گويا يك دام يا تله در روال پاسخ گويي مساله نهفته است.

تعريف اوليه: سوال دام دار به آن دسته از سوالات گفته مي شود كه تعداد قابل ملاحظه اي از داوطلبان در انتخاب گزينه صحيح و يا حل و پاسخ تشريحي مساله دچار اشتباه شده و بر طبق استدلال و يا محاسبات خود به گزينه ديگرو يا يك راه حل و نتيجه اشتباه رسيده و آن را به جاي گزينه صحيح و يا پاسخ تشريحي صحيح انتخاب مي كنند.

به صورت كلي اين ايرادات را مي توان به سه دسته تقسيم بندي نمود:

1- ايرادات مفهومي

2- ايرادات محاسباتي

3- ايرادات بوجود آمده در زمان برگزاري امتحان

حال با ارايه چند مثال به بررسي دقيق تر اين اشتباهات مي پردازيم:

ايرادات مفهومي:

آن دسته از ايرادات مي باشد كه داوطلب به دليل عدم تسلط به مفاهيم درسي دچار آن مي شود.

نمونه اي از آزمون 6 آذر 94 رشته الكترونيك درس الكترونيك عمومي

چگونه در حل سوالات اشتباه نکنیم!


پاسخ صحيح گزينه‌ي 2 كه 44 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب كرده اند.

گزينه‌ي دام:

42 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه‌ي 1 را انتخاب كرده اند .

علت: داوطلب مطالب مربوط به باياس ترانزيستور را به ميزان كافي مطالعه نكرده و تسلط كافي ندارد.

ايرادات محاسباتي:

آن دسته از ايراداتي كه داوطلب در محاسبات حل دچار اشتباه مي شود.

نمونه اي از آزمون 6 آذر 94 رشته الكتروتكنيك درس مدارهاي الكتريكي

چگونه در حل سوالات اشتباه نکنیم!


پاسخ صحيح گزينه‌ي 3 كه 46 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب كرده اند.

گزينه‌ي دام :

44 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه‌ي 1 را انتخاب كرده اند.

علت: داوطلب به جاي عبارت كسينوسي براي ضريب توان عبارت سينوسي انتخاب كرده است.

ايرادات زمان برگزاري امتحان:

ناشي از عدم دقت داوطلب در حل مساله به علت استرس يا عدم تمركز در سر جلسه است.

نمونه اي از آزمون 6 آذر 94 رشته الكترونيك درس مباني مخابرات و راديو

چگونه در حل سوالات اشتباه نکنیم!


پاسخ صحيح گزينه‌ي 3 كه 26 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب كرده اند .

گزينه‌ي دام:

56 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه‌ي 1 را انتخاب كرده اند

دقت كافي براي خواندن صورت مساله نشده است.

و... راه حل چيست؟

در تمامي مثال هاي ذكر شده ديده مي شود اكثريت داوطلباني كه گزينه نادرست را انتخاب كرده اند به مفاهيم درسي مربوط به سوال تسلط كافي ندارند واين باعث شده با حدس و گمان مساله را بررسي و حل كنند. در اين وضعيت طراحان مساله براي خطاهاي ممكن قابل بروز در حل مساله گزينه هاي جواب كه ناشي از حل نادرست مساله باشد را نيز در نظر گرفته اند. اين امر باعث مي شود داوطلب با حل نادرست مساله به جواب نادرستي نيز برسد. اما به دليل وجود آن جواب نادرست در بين گزينه ها داوطلب كوچكترين ترديدي در انتخاب گزينه نخواهد داشت. تنها افرادي كه مطلب را بدرستي مطالعه كرده و در حل مساله دچار خطا نشده اند، گزينه صحيح را انتخاب مي كنند.

در بحث سوالات امتحان نهايي نيز عدم تسلط به مفاهيم درسي نتيجه غلط در پاسخ نهايي را بدنبال خواهد داشت.

كليد اصلي جلوگيري از بروز اشتباه مطالعه دقيق مطلب درسي و تمركز كامل در زمان امتحان،‌خواندن دقيق صورت مساله و درك آنچه خواسته شده و حل مساله به صورت كامل و دقيق مي باشد.

در پايان به داوطلبان و دانش آموزان رشته الكتروتكنيك مطالعه كتاب " اشتباهات متداول الكتروتكنيك" براي تسلط بيشتر به مطالب ذكر شده در اين مقاله پيشنهاد مي گردد.

به اميد آنكه دانش آموزان و داوطلبان با اختصاص زمان مطالعاتي كافي اين ايرادات را به حداقل برسانند.

پويا زرافشان

مسول دفترچه گروه برق هنرستان رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك

مطالب مرتبط