اگر می‌خواهید از دست بی‌دقتی‌ها خلاص شوید...

آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که فراموشی یک موضوع درسی یا خطای انتخاب یک گزینه‌ی نادرست را به گردن بی‌دقتی انداخته باشید؟

اگر می‌خواهید از دست بی‌دقتی‌ها خلاص شوید...

آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که فراموشی یک موضوع درسی یا خطای انتخاب یک گزینه‌ی نادرست را به گردن بی‌دقتی انداخته باشید؟

این یعنی هنوز معنای بی‌دقتی یا کم‌دقتی در جلسه‌ی امتحان را نمی‌دانید! منشأ بی‌دقتی را باید در عجول بودن در پاسخ‌گویی، خوب ندیدن و خوب نخواندن متن سؤال، محاسبات ذهن، اتکای بیش از حد به حافظه‌ی کوتاه‌مدت، استفاده از راه میان‌بر برای حل مسئله و... جست‌وجو کرد. پس بهترین راه کاهش و مقابله با بی‌دقتی:

گام اول: اشتباهات خود را پس از هر آزمون دسته‌بندی کنید.

گام دوم: بپذیرید که فقط بخشی از این اشتباهات به دلیل بی‌دقتی است. اگر این گونه خود را بشناسید کارتان آسان‌تر می‌شود.

گام سوم: به عوامل بی‌دقتی تمرکز کنید. بهتر است دیگر محاسبات را ذهنی انجام ندهید یا در خواندن صورت تست تمرین بیش‌تری انجام دهید و...

گام چهارم: برای اجرا، گفت‌وگوی هفتگی خود با پدر و مادر، پشتیبان، مشاور و دوستان را به چگونه برداشتن این گام‌ها اختصاص دهید.