بلندخوانی

تنها فایده‌ی بلندخوانی زمانی است که فرد نمی‌تواند تمرکز کند و با بلندخوانی به افزایش تمرکز خود کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کند که این روش به نوعی عادت تبدیل نشود.

بلندخوانی

در این روش فرد برای مطالعه، مطالب کتاب را بلند بلند تکرار می‌کند و همین باعث کند شدن سرعت مطالعه و خستگی می‌شود. در بلندخوانی دو عمل انجام می‌شود: فرد ابتدا کلمات را می‌بیند و بعد آن‌ها را تلفظ می‌کند و درنهایت می‌شنود. عدم تطابق سرعت این دو، باعث کاهش سرعت مطالعه می‌شود. سرعت مطالعه در این روش 250 تا 300 کلمه در دقیقه است ولی در صامت‌خوانی سرعتمطالعه سه برابر بلندخوانی است.

معایب بلندخوانی:

• بلندخوانی نیاز به مکانی خاص دارد، چون ممکن است صدای فرد باعث آزار دیگران شود.

• بلندخوانی به علت ایجاد سروصدا باعث تحریک اعصاب و خستگی فرد می‌شود.

• بلندخوانی مداوم به تارهای صوتی آن‌ها آسیب می‌رساند.

تنها فایده‌ی بلندخوانی زمانی است که فرد نمی‌تواند تمرکز کند و با بلندخوانی به افزایش تمرکز خود کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کند که این روش به نوعی عادت تبدیل نشود.

با مطالعه در کتابخانه و حاضر شدن در مکان‌های ساکت می‌توانید صامت‌خوانی را تمرین کنید. این کار ممکن است در ابتدا برای‌‌تان سخت باشد و فکر کنید که مطالب را یاد نگرفتید اما به مرور زمان و گرفتن نتیجه به خودتان مطمئن خواهید شد.