مهارت بازیابی

یکی از مهارت‌های فراشناختی مهارت بازیابی سرجلسه آزمون است که باید با تمرین و تکرار این مهارت را افزایش دهیم تا هم در آزمون‌ها و هم در کنکور موفق شویم.

مهارت بازیابی

چرا کنکور برای برخی داوطلبان سخت به نظر می رسد و برای برخی آسان؟

چرا برخی داوطلبان که مطالعه خوبی هم داشتند در آزمون ها نتیجه دلخواه کسب نمی کنند؟

استرسی که بسیاری از داوطلبان کنکوری دارند بخاطر این موضوع است که باید حجم بالایی از کتاب ها را در یک روز و در مدت 4 ساعت امتحان دهند. حال اگر ریزتر به قضیه نگاه کنیم متوجه آن می شویم که افرادی که قدرت بازیابی بهتری داشته باشند در کنکور موفق تر هستند. این قدرت بازیابی یک مهارت است که ما باید آن را تقویت کنیم. اما برای تقویت این مهارت چه کنیم؟

به دلیل اینکه کنکور سراسری یک آزمون جامع می باشد ما باید در آزمون های برنامه ای کانون که شرکت می کنیم در کنار سایر مهارت ها این مهارت را نیز تقویت کنید. یعنی مطالبی که در طول دو هفته مطالعه کرده اید را در جلسه آزمون بازیابی کنید چرا که بهترین زمان برای مرور مطالب همان سرجلسه آزمون می باشد. و سعی کنید در طول آزمون هایی که شرکت می کنید این مهارت را بهبودبخشید تا وقتی به کنکور سراسری رسیدیم از مهارت بازیابی بالایی برخوردار شده باشید و بتوانید زحمتی که در طول سال های تحصیل کشیده اید و مطالبی که خوانده اید را به یاد آورید و در کنکور سراسری موفق شوید و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

هادی صبوری