تحلیل آزمون 20 آذر - حسابداری سوم

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون20 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر

تحلیل آزمون 20 آذر - حسابداری سوم

تحلیل آزمون20 آذر 1394–  حسابداری سوم هنرستان

داوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون20 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می­گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.

تحلیل آزمون 20 آذر - حسابداری سوم


       چندتا از 10 تا ؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه­ ی دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه­ ی آن با نتایج حاصل شده در آزمون20 آذر، نتایج زیر حاصل شده است:

تحلیل آزمون 20 آذر - حسابداری سوم


این اعداد به چه معناست؟

به عنوان مثال،در کنکور سراسری، داوطلبانی که تراز کانونی آن‌ها در محدوده­ ی 5500 قرار داشته است، توانسته بودند از هر 10 سوال کنکور به 5 مورد آن پاسخ صحیح بدهند. در حالی که داوطلبان همین بازه ­ی 5500، در آزمون 20 آذر از هر 10 سوال به 3 سوال پاسخ صحیح داده ­اند.