این تست ها برای آمادگی بیشتر دانش آموزان برای آزمون پیش روست.

دوستان عزیز دقت نمایند که درصورت واضح نبودن و یانامفهوم بودن سوال در همین صفحه اعلام نمایند تا توضیحات را برایتان بنویسم.

تهیه و تنظیم : گروه تالیف دانش آموزان کنکوری

فایل های ضمیمه