نمونه سوالات درس شیمی عمومی برای دانش آموزان سوم صنایع شیمیایی

در این مجموعه نمونه سوالات امتحانی از نیم فصل اول کتاب شیمی عمومی برای دانش آموزان سوم هنرستان گروه صنایع شیمیایی آمده است.

نمونه سوالات درس شیمی عمومی برای دانش آموزان سوم صنایع شیمیایی

در این مجموعه نمونه سوالات امتحانی از نیم فصل اول کتاب شیمی عمومی برای دانش آموزان سوم هنرستان گروه صنایع شیمیایی آمده است. امید است این سوالات و سوالاتی که در آینده خواهیم گذاشت گامی در جهت کمک به بهبود معدل دانش آموزان در گروه صنایع شیمیایی باشد. نمونه سوالات را در فایل ضمیمه می‌توانید مشاهده کنید.

توحید شکری

مسئول دفترچه ی صنایع شیمیایی