نکات و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم حسابداری

در مورد فصل 5 تسلط بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به درآمد و هزینه و محاسبه سود یا زیان و همچنین مطالعه کادرهای آبی رنگ توصیه میشود. فصل 6 نیز فصلی کوتاه است

نکات و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 5 تا 7: کل مباحث

در مورد فصل 5 تسلط بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به درآمد و هزینه و محاسبه سود یا زیان و همچنین مطالعه کادرهای آبی رنگ توصیه میشود. فصل 6 نیز فصلی کوتاه است و مهمترین قسمت آن صفحه 92 میباشد. فصل 7  نیز به طور کلی فصلی بسیار پراهمیت میباشد و پیشنهاد میشود که مبنای نقدی و تعهدی را به دقت مطالعه کنید و با تکرار و تمرین بر نحوه اصلاحات مسلط شوید (به مثال جامع این فصل توجه کنید). در آزمون 4/دی/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 6 و دیگری مربوط به فصل 7 میباشد، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 3: از ابتدای فصل تا انتهای مقایسه توزیع فراوانی به وسیله میانگین

در مورد فصل 3 بر نحوه محاسبه میانگین (چه از طریق فراوانیها و چه از طریق روش کوتاه) تسلط داشته باشید و خواص میانگین را به دقت مطالعه کنید. در آزمون 4/دی/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 3 میباشد، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصلهای 3 و 4: کل مباحث

فصل 3 از فصلهای نسبتاَ طولانی میباشد و محتوای آن نیز مهم است و در رابطه با این آزمون به مطالب مربوط به تحلیلها، روشهای داد و ستد و بورس کالا دقت کنید. در رابطه با فصل 4 نیز مطالب مربوط به اهداف، فواید و انواع استاندارد و درجه بندی را به دقت مطالعه کنید. در آزمون 4/دی/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 4 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری