هوشمندسازی دبستان شهید آیت در شهرستان فریدونشهر

هوشمندسازی دبستان شهید آیت در شهرستان فریدونشهر

هوشمندسازی دبستان شهید آیت در شهرستان فریدونشهر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان شهید آیت قلعه سرخ در دهستان قلعه سرخ از توابع  شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای هوشنگ با توانی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1342 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز دختر و پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک  پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 43/790/000 ریال (4 میلیون و 379 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 409  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید آیت در شهرستان فریدونشهر