52 آزمایشگاه مرکزی بازسازی می‌شوند

بازسازی و تکمیل تجهیزات ۵۲ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها آغاز شده است، این در حالی است که بیش از ۱۰ سال از بازسازی این تجهیزات می‌گذرد.

52 آزمایشگاه مرکزی بازسازی می‌شوند

وزیر علوم گفت: بازسازی و تکمیل تجهیزات ۵۲ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها آغاز شده است. این در حالی است که بیش از ۱۰ سال از بازسازی این تجهیزات می‌گذرد..

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از مهر، محمد فرهادی در شانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در سالن اجلاس سران، گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه در دانشگاه های کشور وجود دارد که بخش زیادی از آنها نیازمند تعمیر و بازسازی هستند.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به دانش و اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیرساخت هستیم، اضافه کرد: آزمایشگاه ها بخشی از این زیرساخت به شمار می روند و وزارت علوم برنامه دارد آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها را بازسازی و بهسازی کند.

فرهادی با بیان اینکه باید تناسب و نسبیت میان تحقیقات پایه و کاربردی وجود داشته باشد، اضافه کرد: امیدواریم ۲۰ درصد تحقیقات کشور را در حوزه بنیادی و ۸۰ درصد تحقیقات را در حوزه های کاربردی و توسعه ای انجام دهیم.

منبع :

مهلا کاشانی