ابزاری برای تسریع کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید

تیمی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سان‌دیگو روش جدیدی را ابداع کرده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد فرآورده‌های طبیعی را برای شناسایی آنتی‌بیوتیک‌ها، غربالگری کنند.

ابزاری برای تسریع کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان دریافتند که روش آن‌ها برای شناسایی و تعیین آنتی‌بیوتیک‌های جدید می‌تواند برای غربالگری سریع فرآورده‌های طبیعی به دنبال ترکیباتی با قابلیت کنترل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک به کار گرفته شوند.

به گفته محققان، دستاورد جدید آن‌ها به شیمیدانان و سایرین در درک چگونگی عملکرد ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌های بالقوه از میکروارگانیسم‌ها بدون پاکسازی اولیه آن‌ها کمک خواهد کرد. این کشف در پی تحقیقات دو سال قبل آن‌ها در مورد روش جدید شناسایی سریع ترکیبات جدید با قابلیت از بین بردن باکتری‌ها انجام شده است.

محققان این روش را راهی نیرومند برای شناسایی آنتی‌بیوتیک‌ها از فرآورده‌های طبیعی و درک عملکرد آن‌ها پیش از پاکسازی‌شان عنوان کرده‌اند.

به گفته آن‌ها، برخی باکتری‌ها به همه انواع شناخته‌شده آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند و زمانی که این باکتریها باعث ایجاد عفونت می‌شوند، درمان آن‌ها تقریبا غیرممکن است. در حال حاضر نیاز فوری به آنتی‌بیوتیک‌های جدید با قابلیت درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری‌های مقاوم وجود دارد.

نتایج این تحقیق در مجله Antibiotics منتشر شده است.

منبع :