بنویسید تا به آرامش برسید

خودنگاری به‌ویژه قبل از آزمون با برون‌ریزی احساسات مثبت یا منفی می‌تواند تأثیر بسزایی در آرامش شما داشته باشد.

بنویسید تا به آرامش برسید

افرادی که حس خود را قبل از آزمون نسبت به آن می‌نویسند به گونه‌ای تخلیه‌ی روانی شده و به‌‌‌مراتب استرس کم‌تری نسبت به کسانی دارند که حس خود را نمی‌نویسند. خودنگاری به‌ویژه قبل از آزمون با برون‌ریزی احساسات مثبت یا منفی می‌تواند تأثیر بسزایی در آرامش شما داشته باشد. وقتی از نقاط قوت خود می‌نویسید آن‌ها را برای خود برجسته‌ کرده و هنگام آزمون با خیال آسوده به آن‌ها پاسخ می‌دهید. وقتی از احساسات منفی خود می‌نویسید یعنی چیزهایی را می‌نویسید که ذهنتان را آزار می‌دهد، درواقع متوجه می‌شوید که نگرانی‌تان برای کدام درس بیش‌تر است و با دقت بیش‌تری به سراغ سؤال‌ها می‌روید و سؤال‌هایی را که بلد نیستید بدون پاسخ می‌گذارید. پس با آرامش بیش‌تری آزمون می‌دهید و حتماً نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت.

چند توصیه:

- ساعت مطالعه و حل تست را افزایش دهید تا بعد از آزمون افسوس نخورید.

- سعی کنید قبل از آزمون نقاط قوت‌تان را در نظر بگیرید.

 - از جملات مثبت مانند «امروز می‌توانم نتیجه‌ی خوبی بگیرم»، «مطالب را  کاملاً به خاطر دارم»، «مثل آزمون گذشته می‌توانم ترازم را افزایش دهم» و جملاتی مشابه استفاده کنید تا روحیه بگیرید.