فصل امتحانات

این روزها که به امتحانات مدارس نزدیک می‌شویم بدون شک دانش‌آموزان در تکاپوی مطالعه و درس خواندن هستند و این سؤال پیش می‌آید که چه کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم.

فصل امتحانات

این روزها که به امتحانات مدارس نزدیک می‌شویم بدون شک دانش‌آموزان در تکاپوی مطالعه و درس خواندن هستند و این سؤال پیش می‌آید که چه کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم. برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر چند راهکار معرفی می‌کنیم:

  • سعی کنید در طول سال تحصیلی درس‌های‌تان را به مرور مطالعه کنید.

  • برنامه‌ریزی صحیح کلید موفقیت‌تان است.

  • سعی کنید در فصل امتحانات لحظاتی را به گشت و گذار اختصاص دهید.

  • هر یک ساعت که مطالعه می‌کنید 10 تا 15 دقیقه به مغزتان استراحت دهید.

  • غذای خوب و ورزش در دوران امتحانات بسیار اهمیت دارد. باتری بدن شما را فقط غذاهای سالم می‌تواند شارژ کند.

  • هدفتان از درس خواندن چیست؟ اگر می‌خواهید موفق باشید و نمرات خوبی کسب کنید باید هدفتان را از درس خواندن بدانید و با رغبت به سراغ کتابتان بروید؛ بنابراین برای خودتان هدفی قرار دهید که به امید برآورده شدن آن هدف درس‌های‌تان را با دقت بیش‌تری بخوانید.

  • هر کس روش درس خواندن خودش را دارد. سعی کنید روشی را که بهتر از پس فهمیدن درس‌ها برمی‌آیید کشف کنید و به این ترتیب موفقیت‌تان را تضمین کنید.