موفقیت در راه است

با نزدیک شدن به امتحانات نیم‌سال اول ضرورت داشتن یک برنامه‌ی جامع مطالعاتی چند برابر می‌شود.

موفقیت در راه است

با نزدیک شدن به امتحانات نیم‌سال اول ضرورت داشتن یک برنامه‌ی جامع مطالعاتی چند برابر می‌شود. موفقیت شما در یک برنامه‌ی مطالعاتی در صورتی است که:

1. ساعت مطالعه‌ی کافی برای مطالعه‌ی خود تعیین کنید.

2. مراحل اصلی مطالعه را رعایت کنید: سه مرحله‌ی اصلی مطالعه یعنی ادراک، تثبیت و تسلط برای یادگیری مفید با بازدهی عالی ضروری است؛ پس برای همه‌ی درس‌ها در کنار مطالعه‌ی کتاب درسی ساعت ویژه‌ای برای تمرین تشریحی و تست قرار دهید.

3. منابع مطالعاتی مناسب: منابع مطالعاتی مناسب برای اجرای مراحل مطالعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت شما دارد:

مرحله‌ی ‌اول: کتاب درسی مهم‌ترین بخش مطالعه است.

مرحله‌ی دوم: تمرین کافی از کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی انجام دهید.

مرحله‌ی سوم: بهترین تست‌ها را که در کتاب آبی جمع‌آوری شده‌اند انجام دهید.

با اجرای این چند نکته‌ی ساده، موفقیت نیم‌سال اول از آن شماست.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی