کتاب پرتکرار، عامل پیروزی در ایام امتحانات

صحیح و مفید درس خواندن در ایام امتحانات یکی از شرط‌های موفقیت و پیروزی در این ایام است.

کتاب پرتکرار، عامل پیروزی در ایام امتحانات

صحیح و مفید درس خواندن در ایام امتحانات یکی از شرط‌های موفقیت و پیروزی در این ایام است. اگر از قبل در ایام مدرسه مطالعه‌ی کافی روی تمام مباحث انجام شده باشد و همان زمان تمرین و تست‌های مناسب حل شده باشد، در ایام امتحانات مطمئناً بدون هیچ دغدغه‌ی فکری خواهید توانست با یک مرور بر روی مباحث امتحانی موفقیت را کسب کنید؛ اما در این راه نیاز به ابزارهای کمکی برای تکمیل موفقیت خود دارید و ابزاری مهم که در ایام امتحانات قابل استفاده برای تمام دانش‌آموزان است حل تمرین از کتاب‌های دوسالانه (پرتکرار) است.

می‌دانیم که مباحث کتاب دوسالانه شامل نمونه‌سؤالات امتحانی سراسر کشور است؛ پس لازم است دانش‌آموزان بعد از مطالعه‌ی عمقی و دقیق کتاب درسی و حل تمرین‌های کتاب درسی برای تثبیت مفاهیم و مطالب درسی به سراغ حل نمونه‌سؤالات از کتاب دوسالانه بروند.

یکی از بهترین همراهان دانش‌آموزان کانونی در ایام امتحانات حل تمرین از کتاب‌های دوسالانه است. اگر هنوز این کتاب را تهیه نکرده‌اید، دیر نیست؛ مجموعه‌ی کتاب‌های خود را با این کتاب تکمیل کنید و نمونه‌سؤالات کشوری را برای خود تهیه کرده و آن‌ها را حل کنید.