فرصت نیم‌سال اول برای عمق‌بخشی به یادگیری (2)

نوع مطالعه‌ی شما در ایام امتحانات به شکل تحلیلی- تجمعی خواهد بود. در این مطالعه‌ی جامع باید به چند نکته‌ی بسیار مهم توجه داشته باشید.

فرصت نیم‌سال اول برای عمق‌بخشی به یادگیری (2)

نوع مطالعه‌ی شما در ایام امتحانات به شکل تحلیلی- تجمعی خواهد بود. در این مطالعه‌ی جامع باید به چند نکته‌ی بسیار مهم توجه داشته باشید. علاوه بر اهمیت نمره و نتیجه‌ی آزمون‌های نیم‌سال اول‌‌، تلاش شما برای ایجاد کیفیت مطالعاتی مطلوب نیز اهمیت فراوانی دارد.

در زمان آماده‌سازی برای آزمون‌های نیم‌سال اول‌‌، مطالعه و عملکرد تشریحی در هر درس در جایگاه بالاتری نسبت به عملکرد تستی قرار می‌گیرد و باید از این زمانِ ویژه برای بهتر کردن شرایط هر درس استفاده کنید. در اختیار داشتن یک دسته‌بندی واضح و گویا از وضعیت مباحث مختلفِ هر درس‌‌، که مبتنی بر عملکرد آزمون‌های تشریحی و برنامه‌ای در طول نیم‌سال است، بزرگ‌ترین عامل موفقیت در تعمیق یادگیری‌های هر درس در این ایام خواهد بود.

این دسته‌بندی تا حد زیادی به دسته‌بندی پنج‌‌گانه‌ی درس‌ها در کارنامه‌ی 5 نوع درس شما شباهت دارد. قطعاً مشخص بودن مواردی نظیر مباحث نقاط قوت‌‌، مباحث نوسانی و مباحث نیازمند تلاش جدی، نقش بسیار مؤثری در کیفیت‌بخشی به مطالعات پایانی نیم‌سال اول ایفا خواهد کرد.

از نظم برنامه‌ای ویژه‌ای که بر اثر این دسته‌بندی حاصل می‌شود استفاده کنید. مشخص بودن چهارچوب ساختاری مباحث، کار شما را برای تکمیل یادگیری بسیار ساده‌تر خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که مرور مناسب‌‌، بهترین راهکار برای تثبیت مباحث نقاط قوت است و در مقابل برای مباحث نوسانی و نیازمند تلاش جدی در هر درس‌‌، باید از مطالعه‌ی عمیق مبحث آغاز کنید و با حل تمرین همراه شوید. برای تغییر وضعیت این مباحث حتماً هدف‌گذاری واقع‌بینانه و متناسب با میزان آمادگی خود در ایام امتحانات داشته باشید.

فرصت آماده‌سازی برای آزمون‌های نیم‌سال اول‌‌، فرصتی ارزشمند برای تحلیل کردن مباحث  چالشی درس‌ها‌‌، تمرینات چالشی در هر مبحث‌‌، تست‌های نشان‌دار و هر چیزی که برای مطالعه‌ی آن به دنبال زمان ویژه می‌گشتید خواهد بود. زمان گمشده‌ی ویژه‌ی شما فرا رسیده است. تلاش ویژه‌ی خود را وارد میدان کنید.