فرصت نیم‌سال اول برای تکمیل خلاصه‌برداری‌ها (2)

زمان مطالعه‌ی هر درس برای آزمون تشریحی نیم‌سال اول‌‌، فرصت مغتنمی برای تکمیل خلاصه‌برداری‌های آن درس است.

فرصت نیم‌سال اول برای تکمیل خلاصه‌برداری‌ها (2)

امتحانات نیم‌سال اول مدارس‌‌، با تفکیک کردن زمان آماده‌سازی برای امتحان هر درس‌‌، نوعی بسته‌بندی زمانی در برابر شما قرار می‌دهد تا در این بسته‌بندی‌های ویژه‌‌، هر چه از کیفیت شخصی مطالعه‌ی یک درس انتظار دارید قرار دهید.

باید کمی تیزهوشانه‌تر به این فرصت نگاه کنیم.‌ هر چه‌قدر امتحانات نیم‌سال اول برای گروهی از رقبای شما ایستگاه ملال‌‌آور و خسته‌کننده‌ای به نظر برسد‌‌، برای دانش‌آموزان سخت‌کوش امیدبخش و انگیزه‌دهنده است؛ زیرا فرصت پیشرفت در این زمانِ خاص از سال تحصیلی‌‌، بیش‌تر از هر زمان دیگری در دسترس قرار می‌گیرد.

زمان مطالعه‌ی هر درس برای آزمون تشریحی نیم‌سال اول‌‌، فرصت مغتنمی برای تکمیل خلاصه‌برداری‌های آن درس است. حتی اگر خلاصه‌برداری، یکی از اجزای تفکیک‌ناپذیر مطالعه‌ی شما باشد، آزمون‌های نیم‌سال اول زمان بسیار خوبی برای دسته‌بندی و مرتب‌سازی این خلاصه‌برداری خواهد بود. حال اگر در بخش‌هایی از مباحث یک درس‌‌، در نگارش خلاصه‌برداری‌ها غفلت کرده باشید، باز در این فرصت گران‌بها می‌توانید به ثبت و تکمیل این خلاصه‌های مطالعاتی بپردازید.

پرداختنِ اصولی به نکات مهم در هر صفحه از کتاب و جزوه و هم‌چنین مدیریت خلاصه‌برداری‌ها در ایام امتحانات استراتژی دوگانه‌ای برای موفقیت محسوب می‌شود؛ زیرا دقیقاً در حالی که به عمق‌بخشی مطالعات برای نیم‌سال اول مشغول هستید، در جهت جمع‌بندی اصولی مطالب برای پایان سال تحصیلی گام برداشته‌اید.

خلاصه‌برداری‌ در زمان مطالعه، ابزاری برای تکمیل یادگیری است و در زمان مرور‌‌، ابزاری برای انجام هدفمندترین مرور ممکن. استفاده از فرصت ارزشمند آزمون‌های نیم‌سال اول برای تکمیل‌‌، دسته‌بندی و مرتب‌سازی این خلاصه‌برداری‌ها یک گامِ بزرگِ رو به جلو برای عمق‌بخشی یادگیری و تسهیل مرور است. یادگیریِ عمیق و مرور مناسب‌‌، هدف‌ها را نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنند.