چگونه می‌توان درس‌ها را به طور عمقی مطالعه کرد؟

متن درس را مانند کسی بخوانید که می‌خواهد آن را تدریس کند. حال ببینیم یک معلم خوب قبل از تدریس چه می‌کند.

چگونه می‌توان درس‌ها را به طور عمقی مطالعه کرد؟

متن درس را مانند کسی بخوانید که می‌خواهد آن را تدریس کند. حال ببینیم یک معلم خوب قبل از تدریس چه می‌کند. او با استفاده از تجربیات قبلی خود، ابتدا درس را کامل و به طور عمیق مطالعه کرده و سپس از مطالب آن خلاصه‌برداری می‌کند. به مطالب و تمرینات کتاب بسنده نمی‌کند و به وسیله‌ی کتاب‌های معتبر، مطالب و مسائل جدید و جالبی به طرح درس خود می‌افزاید. گاهی هم برای این‌که بهتر و راحت‌تر تدریس کند، جدول‌هایی تهیه می‌کند یا وسایلی با دست خود می‌سازد؛ بنابراین اگر می‌خواهید خوب بخوانید، مانند یک معلم بخوانید. اگر برای‌تان امکان دارد درس را برای دیگری تدریس کنید و به او اجازه دهید از شما سؤالاتی درباره‌ی همان درس بپرسد. اگر چنین امکانی برای‌تان نیست، بعد از مطالعه و خلاصه‌برداری، کتاب را کنار بگذارید و مانند یک معلم همان درس را برای خودتان تدریس کنید. دقت کنید که میزان مهارت شما در تدریس یک درس معمولاً برابر است با میزان فهم مطالب آن درس توسط شما.