من خیلی درس می‌خوانم ولی آنطور که می‌خواهم نتیجه نمی‌گیرم؟

روش مطالعه‌ی هر درس با توجه به ویژگی‌هایی که آن درس دارد متفاوت است.

من خیلی درس می‌خوانم ولی آنطور که می‌خواهم نتیجه نمی‌گیرم؟

دانش‌آموز عزیز! اول باید بدانیم روش مطالعه‌ی شما صحیح است یا نه. نکته‌ی اول این است که شما در مطالعه‌ی درس‌ها و اختصاص دادن ساعت مطالعه باید حد تعادل را رعایت کنی. این یعنی مدت‌زمانی را که برای حل تمرین‌های ریاضی و مفهوم یکی از مبحث‌های ریاضی می‌گذاری با مدت‌زمانی که برای اجتماعی اختصاص می‌دهی متفاوت باشد.

روش مطالعه‌ی هر درس با توجه به ویژگی‌هایی که آن درس دارد متفاوت است. مثلاً درس ریاضی یک درس حل‌کردنی است و شما تا مداد به دست نگیری و در برگه‌ی باطله تمرین حل نکنی نتیجه نمی‌گیری یا این‌که درسی مثل علوم یک درس مفهومی و حفظ‌کردنی است. یک نکته‌ی مهم دیگر این‌که سعی کنید به کتاب درسی و حل تمرین‌های تشریحی و جزوه‌ی معلم اهمیت بدهید و در رسیدن به مرحله‌ی تست‌زنی هیچ وقت عجله نکنید؛ چون اگر مفهوم درس را خوب نفهمیده باشید و به سراغ حل تست بروید، به‌زودی از نتیجه دلسرد خواهید شد.