به فرزندان خود مثبت‌اندیشی را یاد بدهیم

شاید ما ندانیم یک کامپیوتر چگونه کار می‌کند اما از آن استفاده می‌کنیم. شاید ما ندانیم قانون تلقین مثبت چگونه کار می‌کند اما بهتر است از آن استفاده کنیم و به فرزندان خود تلقین مثبت کنیم.

به فرزندان خود مثبت‌اندیشی را یاد بدهیم

در یکی از داستان‌هایی که مولوی به صورت شعر بیان می‌کند آمده است تعدادی از دانش‌آموزان در مکتب‌خانه منتظر آمدن معلم خود بودند. دانش‌آموزان به صورت گروهی تصمیم گرفتند با یک نقشه‌ی کودکانه، کلاس امروز را تعطیل کنند. وقتی معلم آمد یکی از بچه‌ها گفت: «استاد رنگ شما چرا زرد شده است؟» دیگری جلو آمد و گفت: «به نظرم زیر چشمانتان هم سیاه شده است!»

هر کسی چیزی گفت و بر اثر این شیطنت کودکانه استاد گمان کرد واقعاً بیمار است و کلاس درس را تعطیل کرد و کودکان خوشحال به خانه رفتند. وقتی اولیا علت تعطیلی مدرسه را متوجه شدند برای عیادت معلم به خانه‌ی او رفتند. معلم در بستر خوابیده بود و احساس درد می‌کرد.

یکی گفت: «استاد شما که تب ندارید». دیگری گفت: «شما که رنگ و روی‌تان هم طبیعی است» و هر کس یک جمله‌ی مثبت به کار برد.

معلم احساس سرزندگی کرد و کم کم از رختخواب بلند شد. این داستان یک نکته‌ی اخلاقی دارد و یک قانون را معرفی می‌کند.

شاید ما ندانیم یک کامپیوتر چگونه کار می‌کند اما از آن استفاده می‌کنیم. شاید ما ندانیم قانون تلقین مثبت چگونه کار می‌کند اما بهتر است از آن استفاده کنیم و به فرزندان خود تلقین مثبت کنیم و با کلماتی مانند «تو توانمند هستی»، «من مطمئن هستم»، «تو بااستعداد هستی» و... او را با یک نیروی نامرئی به سمت موفقیت راهنمایی کنیم.