فواید حضور در آزمون

ما باید خصلت درس خواندن را در کودکان به صورت عادت درآوریم.

فواید حضور در آزمون

اگر از اولیا که به صورت دقیق پیگیر روند آموزشی فرزندان خود هستند بپرسیم که چرا فرزندان آن‌ها در آزمون‌ها همیشه حضور دارند و غیبت نمی‌‌کنند، احتمالاً خواهند گفت که ما باید دانش‌آموزان را تشویق کنیم که درس بخوانند اما نصیحت‌ها و سخنان هیجان‌انگیز و تشویقات انگیزشی اثرات کوتاه‌مدت دارند. ما باید خصلت درس خواندن را در کودکان به صورت عادت درآوریم. حضور در آزمون‌ها باعث می‌شود فرزندان ما عادت کنند که به صورت پیوسته باید درس بخوانند و عادت کردن به یک موضوع یک نیروی مناسب و قوی است.

امیدوارم همه‌ی دانش‌آموزان به این نکته توجه کنند و همیشه در آزمون‌ها شرکت کنند تا عادت‌های مثبت را در خود تقویت کنند.